Coaching & Healing

"Doe vandaag zoals je morgen wilt zijn. Morgen wordt vandaag gemaakt. En vandaag is de toekomst van gisteren."

Denise Linn

 

Coaching en healing lijkt op het eerste gezicht een ongebruikelijke combinatie. Dat komt omdat het doorgaans twee nogal gescheiden praktijken zijn. Toch hebben ze een heel belangrijk element met elkaar gemeen: het verlangen naar heelwording.

In onze jarenlange ervaring in life coaching kwamen we steeds meer tot de conclusie dat alleen het begrijpen van de volgende stap niet voldoende is om heelwording tot stand te brengen. Healing of heelwording gaat over het op één lijn brengen van ons uiterlijke leven met onze innerlijke waarheid, en niet andersom. Heelwording vindt plaats als we het contact met onze innerlijke kern herstellen. Met meer ruimte voor intuïtie, compassie en verwondering.

Coaching en healing verbinden we in onze werkwijze steeds weer opnieuw met elkaar, afhankelijk van de vraag die ons wordt gesteld. Dat kan zijn in unieke individuele trajecten, maar ook door het volgen van een van de programma's die we ontworpen hebben. Uiteraard steeds in samenspraak met wie met ons wil werken aan heelwording.

 

NB. Alle prijzen op deze website vermeld zijn bestemd voor particulieren.Voor eenmansbedrijven en ondernemingen gelden zakelijke tarieven. Neem contact op voor meer informatie.