Loslaten en tijd

Er is een periode in mijn leven geweest waarin ik geen moment stil stond bij het fenomeen ‘loslaten’. Alles liep zoals het liep en ik handelde daarnaar. Het waren vooral de eerste 36 jaar van mijn leven die mij zonder mankeren van de ene in de andere ervaring brachten. Een periode van hard werken op school (soms heb ik daar nog steeds nachtmerries van) en daarna vele uren draaien vanwege de interessante banen die ik had. Natuurlijk viel er altijd wel wat los te laten, maar dat was niet dringend genoeg om er lang over na te denken. Met de stroom meegaan was mijn motto.

Pas toen ik besloot om mijn maatschappelijke carrière in te ruilen voor het moederschap, en er veel meer tijd en ruimte in mijn leven kwam, werd ‘loslaten’ een heet hangijzer. Loslaten gaat over dingen die je eigenlijk niet in je leven wilt. Voor mij waren dat toen te veel tijd en te weinig impulsen van buitenaf. Die laatste moest ik aan de andere kant ook weer proberen te vermijden, omdat ik ineens superhoogsensitief was geworden na de geboorte van onze dochter Lucinde. Toen bestond de term ‘hoogsensitief’ nog niet, dus tja, hoe noem je zoiets dan wel? Omdat spiritualiteit vanaf mijn vroegste jaren bij mij hoorde, raadpleegde ik ook spirituele mensen: massagetherapeuten, astrologen, readers en healers. Uiteindelijk kwam hun advies allemaal op hetzelfde neer: ‘loslaten’. Ik weet nog dat ik het wel steeds met ze eens was, alleen . . . ik kwam er nooit achter wát ik nu precies moest loslaten. Dat dreef me telkens weer tot wanhoop, maar evengoed zocht ik vol verwachting verder naar degene die het verlossende woord zou uitspreken.

Mijn zoektocht heeft me veel gebracht. Er is weinig op spiritueel gebied waar ik niet in geschoold ben of aan geroken heb. Maar heb ik leren loslaten? Eerlijk gezegd denk ik van niet. Alles wat ik losgelaten heb over de afgelopen 20 jaar liet zich loslaten. Het gebeurde als de tijd rijp was om iets achter me te laten en verder te gaan. Soms met veel pijn, soms met veel genoegen.

Vanuit de astrologie is het mogelijk om naar de tijdslijnen te kijken en te zien wanneer de energie ‘meezit’ om iets achter je te laten en te transformeren. Dat vind ik het mooie van astrologie en het geven van astrologische consulten: kunnen schouwen in de kern van wat het is dat losgelaten mag worden en wanneer dat kan plaatsvinden. Niet dat dat inzicht veel helpt op het moment dat je je wanhopig voelt, want dan wil je dat je je subiet beter voelt. Het is pas achteraf, als je terug kunt kijken, duidelijk dat dingen zich vanzelf oplossen. Overgave, daar gaat het dus uiteindelijk om. Overgave aan iets wat groter is dan jezelf en de controle uit handen geven. En ook overgave is niet te controleren. Er zijn momenten van overgave die je zo nu en dan kunt voelen, kunt ervaren. Net als momenten van geluk, blijdschap of je lichter voelen. Die momenten van geluk, blijdschap of verlichting, kun je wel wat vaker in je leven brengen.

We krijgen vaak mailtjes van mensen die googlen op 'loslaten' en dan op onze website terechtkomen. En wij zijn blij met alle mooie programma's en gereedschappen die wij kunnen bieden om zo'n proces van loslaten te kunnen ondersteunen. In deze programma's die we intensief begeleiden, besteden we ook aandacht aan een aantal handelingen die heel praktisch zijn. En die beslist meehelpen aan het creëren van ‘blije’ momenten en een gevoel van loslaten dichterbij brengen.

Namaste